IBA Parkstad

Parkstad is sinds de mijnsluitingen in de jaren zeventig in transitie. Elf grote mijnterreinen werden getransformeerd in woon-, werk- en groenlocaties. Door de demografische verandering dient de regio weer een uitdaging aan te gaan. IBA Parkstad zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten.

Wat is IBA?

IBA Parkstad LogoIBA staat voor Internationale Bau Ausstellung, van oorsprong een internationale Bouwtentoonstelling en tegenwoordig een transformatie- en herstructureringsinstrument. IBA zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA bouwt zelf niet, maar regelt processen. Het legt de basis voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke veranderingen worden aangejaagd. 

Waarom een IBA in Parkstad?

Parkstad is sinds de mijnsluitingen in de jaren zeventig in transitie. Elf grote mijnterreinen werden getransformeerd in woon-, werk- en groenlocaties. Door de demografische verandering dient de regio weer een uitdaging aan te gaan.

De Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Nuth en Onderbanken) en de Provincie Limburg hebben in oktober 2013 besloten een IBA van start te laten gaan. Sinds juli 2014 is de organisatie en uitvoering daarvan in handen van de IBA Parkstad B.V.

Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om de bedrijvigheid te stimuleren, de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, de centra te vernieuwen, de energietransitie vlot te trekken en de landschappelijke kwaliteit beter te benutten. IBA is hiervoor het instrument bij uitstek. Met de IBA wordt de kracht van de regio Parkstad ingezet om de economische structuur van de regio te versterken, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de eigen inwoners, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. 

IBA Parkstad en Provincie Limburg

De doelstelling van IBA sluit naadloos aan op het ‘Coalitieakkoord 2015-2019’ (in Limburg bereiken we meer). Hierin heeft de Provincie zich tot doel gesteld om een brede agenda te voeren, waarin net als bij IBA o.a. de volgende effecten gewenst zijn:

 • een beter woon-, werk- en leefklimaat;
 • actiever en gezondere inwoners;
 • meer duurzaamheid;
 • een positieve bijdrage in de beleving van trots en identiteit en;
 • meer grensoverschrijdende samenwerking.

De Provincie Limburg heeft bovengenoemde focus vertaald naar een kader dat toeziet op het beschikbaar stellen en effectief inzetten van gereserveerde middelen voor IBA.

Daarnaast heeft IBA een grote mate van samenhang met én kan het een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van provinciale doelen binnen diverse beleidsterreinen, programma’s en projecten, zoals:

 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Sociale agenda
 • Wonen
 • Energie en Duurzaamheid
 • Sport
 • Monumentenbeleid

Werkwijze

Door middel van een Open Oproep Projecten, in 2014, is IBA Parkstad op zoek gegaan naar inspirerende en buitengewone ideeën en mensen. Zo’n 300 projectvoorstellen werden ingediend. Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot deel van deze projecten ook kwalitatief kan bijdragen aan de gewenste transformatie van Parkstad. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 juni 2016 is het Uitvoeringsprogramma IBA vastgesteld. Dit programma omvat 50 IBA Kandidaat-projecten.

Tien van deze projecten, zoals Zorgboulevard Mondriaan, IkGroenHet en de kerk in Kunrade zijn inmiddels, ruim een half jaar eerder dan gepland, gestart met de uitvoering.

In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten. 

Meer weten oer IBA Parkstad?

IBA-Parkstad heeft een eigen website: www.iba-parkstad.nl. Hier vindt u o.a. informatie over IBA Parkstad, de organisatie, de werkwijze en de ingediende projecten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken