Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur start 16-11 met voortzetting op 17-11-2017

Op de voorlopige agenda staan onder meer voor 16-11:
- omgevingsverordening Limburg;
- inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
en voor de agenda van 17-11:
- tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2.

Donderdag 16-11 start de vergadering om 18:00 uur in de Veldekezaal.

Let op locatiewijziging: voortzetting 17-11 om 14:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/
log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger
De informatievoorziening via www.limburg.nl/ProvincialeStaten blijft onveranderd.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken van 16-11-2017 en hier voor de agenda en vergaderstukken van 17-11-2017.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken